รายละเอียดข่าว

Honda หารือความร่วมมือ บ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้แทนบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เข้าหารือกับนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
Created by bocadmin on 1/9/2563 15:16:52


Honda หารือความร่วมมือ บ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้แทนบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เข้าหารือกับนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นางสิลาณี ภูริวัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และทีมงานสำนักความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com