รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563”
Created by bocadmin on 16/9/2563 10:16:17


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีคณะทำงานจากสถานศึกษา สังกัด สอศ. และส่วนกลาง ร่วมการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com