รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาคณะกรรมการการอาขีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล
Created by bocadmin on 24/9/2563 16:35:10


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาคณะกรรมการการอาขีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เเละเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com