รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานเปิดการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำนักความร่วมมือ
Created by bocadmin on 24/9/2563 16:41:37


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานเปิดการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำนักความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com