รายละเอียดข่าว

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
Created by bocadmin on 25/9/2563 14:33:36


นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์ และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยคุณโทมัสช์ มาชัวร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 28 บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com