รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bocadmin on 8/10/2563 15:19:32


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร และการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU 2020 ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com