รายละเอียดข่าว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ที่เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
Created by bocadmin on 19/10/2563 17:44:22


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ที่เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมหารือถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานคฯะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com