รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Akihisa Yokoyama President บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Created by bocadmin on 30/10/2563 18:02:00


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Akihisa Yokoyama President บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมกับรับมอบเครื่่องปรับอากาศเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com