รายละเอียดข่าว

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG โดยนายกฤต บุนนาค ผู้จัดการธุรกิจท่อและข้อต่อ คุณชัยภัทร ลีฬหะกร ผู้จัดการวางแผนการตลาด และคุณประยูร กุลสา หัวหน้าทีม Technical Service ได้มอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อ "งานระบบท่อและสุขภัณฑ์"
Created by bocadmin on 11/11/2563 16:34:03


บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG โดยนายกฤต บุนนาค ผู้จัดการธุรกิจท่อและข้อต่อ คุณชัยภัทร ลีฬหะกร ผู้จัดการวางแผนการตลาด และคุณประยูร กุลสา หัวหน้าทีม Technical Service ได้มอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อ "งานระบบท่อและสุขภัณฑ์" และ "ระบบการให้น้ำและการจัดการฯ จำนวน 4,500 เล่มให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com