รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับนายอัมพ พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Created by bocadmin on 21/12/2563 15:59:26


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับนายอัมพ พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com