รายละเอียดข่าว

เตรียมความพร้อม อาชีวะอาสา นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2564
Created by bocadmin on 22/12/2563 17:27:01


เตรียมความพร้อม อาชีวะอาสา นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริเวณถนนริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com