รายละเอียดข่าว

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564
Created by bocadmin on 23/12/2563 15:13:59


นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมรับมอบงบประมาณ อุปกรณ์สนับสนุนศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน จากกรมการขนส่งทางบกและสถานประกอบการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนในกิจกรรม โดยได้เยี่ยมชมบูธตัวอย่างกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน และปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com