รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
Created by bocadmin on 30/12/2563 16:05:33


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com