รายละเอียดข่าว

สอศ.ลงนาม NIPPON PAINT นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือ กับ นายนพดล ศรีสินรุ่งเรื่อง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
Created by bocadmin on 4/3/2564 10:53:19


สอศ.ลงนาม NIPPON PAINT นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือ กับ นายนพดล ศรีสินรุ่งเรื่อง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างสีรถยนต์ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ลงนามเป็นสักขีพยานร่วมกับนายมนตรี ค้ำโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com