รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
Created by bocadmin on 4/3/2564 10:57:58


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เพื่อการบริการด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ ลงนามเป็นสักขีพยานร่วมกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com