ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 20 ต.ค. 64


 

 11 ส.ค. 64


 

 03 ส.ค. 64


 

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com