ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักความร่วมมือ

ที่อยู่ : สำนักความร่วมมือ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2281-2555 ต่อ 1704

โทรสาร : 0-2282-2550 , 0-2628-6779

เว็บไซต์ : http://boc2.vec.go.th

แผนที่