รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพ. - ชพส.
Created by bocadmin on 25/3/2564 10:21:34


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพ. - ชพส. โดยมีนายธนพร สมศรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายธำรงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com