รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับเรียนอาชีวศึกษา โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
Created by bocadmin on 25/3/2564 10:46:06


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับเรียนอาชีวศึกษา โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบุรีรัมย์ยนตรการ จังหวัดบุรีรัมย์

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com