รายละเอียดข่าว

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:39:00


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com