รายละเอียดข่าว

การเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:41:59


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เพื่อต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com