รายละเอียดข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานแอปพลิเคชั่นช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:48:35


 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมด้วยทีมงานสำนักความร่วมมือ ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานแอปพลิเคชั่นช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) ร่วมกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมด้วยทีมงานสำนักความร่วมมือ...

โพสต์โดย ความร่วมมือ อาชีวะ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021
print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com