รายละเอียดข่าว

พีธีเปิดงานการจัดทำแอปพลิเคชั่นอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)
Created by bocadmin on 20/10/2564 15:51:36


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานการจัดทำแอปพลิเคชั่นอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร จำนวน 100 ศูนย์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com