รายละเอียดข่าว

“ตรีนุช” เปิดตัวแอปฯ“ช่างอาชีวะ”บริการฟรีถึงบ้าน พร้อมดาวน์โหลดแล้ววันนี้!
Created by vectechno on 25/10/2564 6:32:36


“ตรีนุช” เปิดตัวแอปฯ“ช่างอาชีวะ”บริการฟรีถึงบ้าน พร้อมดาวน์โหลดแล้ววันนี้!รมว.ศธ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” นำทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี! พุ่งเป้าประชาชนสะดวกเข้าถึงการใช้บริการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีเปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) ว่า การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it Center แบบถาวรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นอย่างมาก ซึ่งตนเห็นความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการได้เข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จึงมอบหมายให้ สอศ. พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” สำหรับการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร จำนวน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความมั่นใจการใช้บริการช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน และผู้ปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ และวาระเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ด้าน ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่ประชาชนของศูนย์ Fix it Center จำนวน 100 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ปฏิบัติได้จริง เกิดทักษะความชำนาญในวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง สร้างจิตอาสาบริการชุมชนและสังคม ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการให้บริการประชาชน และการรายงานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศูนย์บริการได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจใช้บริการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยค้นหาชื่อ “ช่างอาชีวะ” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน (IOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน Application ช่างอาชีวะ มีดังนี้ 1. เข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store ทำการค้นหาคำว่า “ช่างอาชีวะ” เลือกไปที่ Application “ช่างอาชีวะ” และกดติดตั้ง 2.ทำการเปิด Application “ช่างอาชีวะ” กดอนุญาตเพื่อให้ App สามารถใช้งานแผนที่ เพื่อระบุพิกัดสถานที่ในการแจ้งซ่อม ซึ่งในการใช้งานครั้งแรกต้องกดสมัครสมาชิกก่อน โดยสามารถเลือกจังหวัด และเลือกศูนย์ซ่อมที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อไปให้บริการซ่อมถึงบ้านได้.
…………………………………………………
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20 ตุลาคม 2564


ขั้นตอนการใช้งาน Application ช่างอาชีวะ สำหรับประชาชน มีดังนี้
1. เข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store 
     1.1.ทำการค้นหาด้วยคำว่า “ช่างอาชีวะ”
     1.2.เลือกไปที่ Application “ช่างอาชีวะ”
     1.3.กดติดตั้ง
2.ทำการเปิด Application “ช่างอาชีวะ”
3.กดอนุญาตเพื่อให้ App สามารถใช้งานแผนที่ เพื่อระบุพิกัดสถานที่ในการแจ้งซ่อม
4.กดที่ “บัญชี” เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครเข้าใช้งานระบบ
5.ทำการใส่ อีเมล์/ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
**แต่ถ้าหากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้กดที่ “สมัครสมาชิก”
6.กรอกรายละเอียดดังนี้
        ช่องที่ 1 : “ชื่อ-นามสกุล”
        ช่องที่ 2 : “เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์”
        ช่องที่ 3 : “ตั้งรหัสผ่าน”
        ช่องที่ 4 : “ยื่นยันรหัสผ่านอีกครั้ง”
 จากนั้นกด “สมัครสมาชิก”
7.กดที่ลูกศรมุมบนซ้ายสุด เพื่อเลือกจังหวัด ที่ต้องการใช้บริการ
     7.1.ทำการเลือกจังหวัด
     7.2.เมื่อเลือกจังหวัดแล้วทำการกดเพื่อเลือกศูนย์ซ่อม
8.กดเลือกศูนย์ซ่อมที่อยู่ใกล้เคียง
9.บันทึกรายการแจ้งซ่อม
     9.1.เลือกเครื่องใช้ที่ต้องการแจ้งซ่อม และกด “เพิ่มในรายการแจ้งซ่อม”
            9.2.เลือกจำนวนที่ต้องแจ้งซ่อม และกด “ดูรายการ”
        9.2.1.กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อม เช่น อาการเสีย และยี่ห้อหรือรุ่นของเครื่องใช้
               9.2.2.กด “เพิ่มภาพประกอบ” เพื่อแนบรูปภาพของเครื่องใช้
        9.2.3.จากนั้น กด “ยืนยันรายการ” เพื่อเลือกที่อยู่ สำหรับการซ่อม
10.กด + เพิ่มที่อยู่
     10.1.เลือก “ หมุดแผนที่ “ เพื่อปักหมุดจากแผนที่ 
     10.2.กรอกรายละเอียดของที่อยู่
     10.3.ระบุที่อยู่
     10.4.เลือกประเภทของที่อยู่
     10.5.จากนั้นกด “ เพิ่มในรายการแจ้งซ่อม” เพื่อบันทึกที่อยู่
11.กดเลือกที่อยู่สำหรับแจ้งซ่อม 
12.กดเพื่อไปยังหน้ายืนยันการแจ้งซ่อม 
13.กด “ ใช่ ” เพื่อยืนยันการแจ้งซ่อม
14.สิ้นสุดขั้นตอนการแจ้งซ่อม หากต้องการดูรายละเอียดการแจ้งซ่อม กด  “ ยื่นคำสั่งแจ้งซ่อม “ 
15.รายละเอียดการแจ้งซ่อม
     15.1.หากต้องติดต่อศูนย์บริการซ่อมโดยการแชทให้เข้าไปที่รายการแจ้งซ่อม เลือกที่ปุ่มจุด3จุด “ ติดต่อช่าง/เจ้าหน้าที่“ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงอยู่ในรายการแจ้งซ่อม
     15.2.หรือถ้าต้องการยกเลิกการแจ้งซ่อม ให้กด “ ยกเลิกคำสั่งแจ้งซ่อม “
16.เมื่อการซ่อมดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะรายการจะเป็น “ ดำเนินการแล้วเสร็จ “ 
     16.1.กด “ ดำเนินการแล้วเสร็จ “
17.กดที่ “ ประเมินการซ่อม “
18.กด “ ตกลง “ 
19.ทำการประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการด้วยการให้ดาว จากนั้นกด “ บันทึกการประเมิน “
20.สิ้นสุดขั้นตอนการใช้งาน Application ช่างอาชีวะ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com